W roku szkolnym 2014/2015 w ramach działalności statutowej Stowarzyszenie Progress zostało zaproszone do współpracy przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 (LO nr 8) przy ul. Małkowskiego 12 w Szczecinie.

Celem nawiązanej współpracy jest czynny udział w praktycznym wdrażaniu Innowacji Pedagogicznej jaką jest Klasa Mundurowa o specjalności: Wojskowe Jednostki Specjalne. Kooperujące ze Stowarzyszeniem Progress - -Zachodniopomorskie Centrum Walki Krav-Maga prowadzi zajęcia praktyczne z Uczniami tej klasy szkoląc ich w Izraelskim Systemie Walki Wręcz Krav-Maga.

W ciągu trzech lat nauki w Liceum, Adepci poznali różne zagadnienia składające się na metodykę nauczania Walki Wręcz. W okresie nauki mogą uczęszczać na pozalekcyjne zajęcia Sekcji Krav-Maga Szczecin, a także brać czynny udział w szkoleniach i seminariach (np. treningi w takich miejscach i okolicznościach jak: dyskoteka/pub, autobus, jezioro, park, las i wiele innych).

W ciągu trzech lat nauki w Liceum, Adepci poznali różne zagadnienia składające się na metodykę nauczania Walki Wręcz. W okresie nauki mogą uczęszczać na pozalekcyjne zajęcia Sekcji Krav-Maga Szczecin, a także brać czynny udział w szkoleniach i seminariach (np. treningi w takich miejscach i okolicznościach jak: dyskoteka/pub, autobus, jezioro, park, las i wiele innych).