Trening w terenie miejskim ma na celu rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń i reagowanie na nie oraz wykorzystywanie elementów otoczenia mogących znacząco zwiększyć szanse na przetrwanie sytuacji ekstremalnej. Trening w realnych warunkach.

Zdjęcia: Artur Rydzewski