Wychodząc naprzeciw współczesnym zagrożeniom w 2016 roku otworzyliśmy PIERWSZĄ w Szczecinie Sekcję dziecięcą: KRAV-MAGA KIDS.

Dzieci poznając otaczający je świat, dopiero zaczynają odróżniać pojęcia dobra i zła, daleko im jeszcze do zrozumienia pełnego sensu tych słów i do tego momentu mogą być narażone na różne, także i bolesne doświadczenia, ponieważ nie każdy zbliżający się do nas inny człowiek ma względem nas czyste zamiary.

Szkoła, podwórko, a czasem i rodzinny dom, miejsca, w których Dziecko z założenia powinno czuć się bezpiecznie, uczyć, rozwijać, bawić i zaznawać samych pozytywnych emocji bywają także miejscami doznanych krzywd, dlatego – Wzmacniając poprzez systematyczny trening naturalne odruchy człowieka dajemy dziecku szansę na uniknięcie lub wybrnięcie z wielu potencjalnych zagrożeń i opresji.

Wbrew różnym opiniom o Izraelskim Systemie Walki Wręcz Krav-Maga – nie uczymy Dzieci „sztuki zabijania” czy też „ślepo kierowanej agresji” bowiem METODYKA Krav-Maga dotycząca treningu najmłodszych ma na celu przede wszystkim nauczyć naszych milusińskich rozróżniania zagrożeń, reakcji na nie, dostosowanych do możliwości psychofizycznych, treningu ogólnorozwojowego i ukierunkowanie na dalszy prawidłowy rozwój młodego człowieka by po latach wchodząc już w tzw. dorosłe życie był: Zdrowym, Otwartym na świat i ludzi Człowiekiem, a nabyte na treningach umiejętności były używane tylko i wyłącznie w Obronie Koniecznej siebie, najbliższych lub słabszych…

„Abyśmy Wszyscy czuli się BEZPIECZNIE”.